Det begynner å bli en stund siden, men vi har tidligere publisert to andre faktabøker:


"Au Pair USA"

av Floor de Jongh

ISBN 82-91960-00-3

126 sider, 17 x 24 cm

1998Au Pair USA beskriver virkeligheten bak et au pair opphold, å bo og jobbe hos en amerikansk familie. De fleste vet lite om det som venter dem. Syv europeiske au pair jenter (hvorav to fra Norge) forteller om sine erfaringer. Både gode og dårlige sider til au pair programmet kommer frem, ærlig og oppriktig. Au Pair USA var en viktig informasjonskilde til alle som kan tenke seg å bli au pair. Den inneholder dagboksutdrag og 25 bilder, gir mange gode råd, og forbereder ungdom på et vellykket år som au pair. Den er skrevet på lettlest engelsk, som fremtidige au pairer vil kunne forstå."Teenage Explorers"

av Floor de Jongh

ISBN 82-91960-01-1

140 sider, 17 x 24 cm

1999Teenage Explorers: Spending a High School Year in a Foreign Country er en lærerik informasjonskilde til elever på den videregående skolen som kan tenke seg å tilbringe et år på en skole i utlandet. Boken forteller om forskellige utvekslingsorganisasjoner og hvordan man søker. Den gir råd og tips om kulturforskjeller, hjemlengsel, og hvor-dan vanlige problemer kan løses. I til-legg inneholder boken beskrivelser, skoleinformasjon, kart og bilder fra mer enn 50 land. Den kanskje mest spenn-ende delen av boken består av brev og bilder fra 21 tidligere utvekslingselever. Boken er lettlest og tilpasset alders-gruppen 14-18.


Vi har noen få eksemplarer av bøkene igjen, men deler av informasjonen kan ha gått ut på dato. Ta kontakt hvis du likevel er interessert.